1 procent

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT każdy podatnik ma prawo przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Można zrobić to także na rzecz Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, która status OPP uzyskała w 2008 r.

Jak przekazać 1 proc. podatku?

Coroczna deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które trzeba wypełnić, aby wybrana organizacja otrzymała 1 proc. podatku. W pola te należy wpisać:

  • numer KRS organizacji. W przypadku Fundacji UKW to: 0000276353
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1 proc. podatku

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane Fundacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do Fundacji trafią:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy podlegają łącznemu opodatkowaniu
  • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz Fundacji
  • przeznaczenie kwoty

Jeżeli podatnik będzie chciał pozostać anonimowy, nie musi danych przekazywać. Mimo to może oczywiście przekazać 1 proc. podatku.

Ofiarność na rzecz Fundacji UKW

Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego po raz pierwszy skorzystała z tej formy wsparcia w 2009 r. Od tej pory rocznie wpływa na nasze konto w ten sposób 10-15 tys. zł. Pieniądze te są przeznaczana na wsparcie rozwoju UKW. Przypominamy, że całość wsparcia na rzecz Uniwersytetu w tych latach ze strony Fundacji dochodzi do 1 mln zł.