Akademickie Centrum Kongresowe

Akademickie Centrum Konferencyjne obejmie opieką organizacyjną wszystkie konferencje, zjazdy, seminaria i sympozja naukowe a także wspiera realizację innych spotkań takich jak zjazdy absolwentów, szkolenia, wystawy.

Stanowimy ogniwo łączące między Komitetem Organizacyjnym i Naukowym, uczestnikami i wystawcami, dzięki czemu jedyne o co musicie się Państwo martwić to pogoda!

W ramach organizacji konferencji i zjazdów ACK zajmuje się:

 • Przedstawieniem, w oparciu o planowany budżet, kompleksowej oferty możliwości realizacji poszczególnych zadań, ujętej w różnych wariantach
 • Pozostawaniem w stałym kontakcie w komitetem organizacyjnym, uczestnikami, wystawcami/przedstawicielami firm zainteresowanych udziałem w konferencji, samorządem lokalny i władzami uczelni
 • Wsparciem merytorycznym konferencji w oparciu o zasoby jakimi dysponuje
 • Kontaktem z wszystkimi podwykonawcami, których usługi są niezbędne do wykonania powierzonych zadań
 • Prowadzeniem sekretariatu konferencji
 • Wynajmem obiektów i sal konferencyjnych na czas trwania konferencji
 • Obsługą multimedialną konferencji
 • Przygotowaniem infrastruktury targowej na czas trwania konferencji
 • Oprawą graficzną konferencji
 • Prowadzeniem strony internetowej konferencji
 • Przygotowaniem materiałów konferencyjnych
 • Zakwaterowaniem uczestników i prelegentów w czasie trwania konferencji
 • Zabezpieczeniem, w czasie trwania konferencji, cateringu w zakresie ustalonym z organizatorem konferencji
 • Organizacją imprez towarzyszących w czasie trwania konferencji
 • Transportem uczestników konferencji
 • Zabezpieczeniem opieki medycznej w trakcie trwania konferencji
 • Zabezpieczeniem ochrony fizycznej mienia i sprzętu w trakcie trwania konferencji
 • Ubezpieczeniem uczestników konferencji

Dokładny zakres zadań realizowanych przez Akademickie Centrum Konferencyjne jest każdorazowo określany zgodnie z życzeniami zleceniodawcy. Każde z działań prowadzone jest w porozumieniu z komitetem organizacyjnym konferencji.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.ack.ukw.edu.pl.