STARY FORDON. MIASTECZKO SZTUKI

piątek, 22 Styczeń 2016

 

W 2015 r. w terminie od 1 czerwca do 30 listopada Fundacja zrealizowała w ramach programu KULTURA – INTERWENCJA projekt artystyczno – społeczny dla Starego Fordonu, najbardziej zdegradowanej dzielnicy Bydgoszczy.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu KULTURA – INTERWENCJE