Darowizny

Każdy podatnik ma prawo przekazać darowiznę na cele pożytku publicznego i odliczyć ją od kwoty podlegającej opodatkowaniu. Przekazanie darowizny na rzecz Fundacji UKW uprawnia do takiego odliczenia.

Ile można zyskać?

Zakładamy, że podatnik zanotował przychód roczny (przed odliczeniami) 100 664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1 335,00 zł. Ustala to dochód (przychód – koszty) w wysokości 99 329,04 zł.

Podatek od tej kwoty to 14 839,02 zł.

Inaczej sprawa wygląda, gdy podatnik przekaże darowiznę. W tym wypadku maksymalna darowizna mogłaby wynieść 6 proc. dochodu, czyli 5 959,74 zł, a wtedy kwotę do opodatkowania obliczamy w następujący sposób:

  • 100 664,02 (przychód) – 1 335,00 (koszty uzyskania przychodu) – 13 801,04 (składy ZUS) – 5 959,74 (darowizna) = 79 568.25

Podatek wyniesie 18 proc. tej kwoty czyli 14 332,28 zł., czyli będzie o 506,74 zł mniejszy niż bez przekazania darowizny.

Umowa o darowiźnie

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Fundacji UKW prowadzi konto w Deutsche Bank 71 1910 1048 2121 9935 3791 0001. W przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, konieczne jest sporządzenie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Poniżej można pobrać formularze umów o darowiźnie na rzecz Fundacji z: