Własna platforma e-learningowa

Od 2011 r. Fundacja UKW jest właścicielem platformy cyfrowej służącej do nauki za pośrednictwem internetu. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji ze środków unijnych.

Projekt „Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii Informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wprowadzenie nowych e-usług przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” (WND-RPKP 04.03.00-04.042/09) realizowaliśmy w 2010 i 2011 r. Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środkom własnym kupiliśmy:

  • trzy serwery HP
  • trzy urządzenia UPS
  • dwa routery Cisco
  • firewall Cisco
  • oprogramowanie Lectora firmy Trivantis

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 610 tys. zł, z czego 350 tys. zł to dotacja Urzędu Marszałkowskiego, a 260 tys. zł to wkład własny Fundacji.

Nasza platforma i oprogramowanie spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dobrą opinią cieszą się wśród dydaktyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, którzy wykorzystują je w edukacji. Fundacja wykorzystuje platformę do celów komercyjnych udostępniając jej możliwości firmom zewnętrznym.