Administrator sieci

Celem realizacji projektu „,Administrator sieci – zdobądź zawód z przyszłością!” jest dostarczenie nowych, poszukiwanych kwalifikacji pracownikom MMŚP województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych. Jak zdiagnozowano wcześniej, kompetencje ICT są bardzo potrzebne dla rozwoju mikro, małych i średnich firm w czasie przemian w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz silnej konkurencji rynkowej.

Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl) Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.