Bezpieczna młodzież w Internecie

W 2009 r. Fundacja UKW przeprowadziła w Bydgoszczy szkolenie na rzecz profilaktyki dysfunkcjonalności korzystania z internetu i zapobiegania jego negatywnym skutkom w tym agresji i przemocy oraz uzależnienia.

W zajęciach wzięły udział grupy liderów spośród nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół gimnazjalnych i licealnych, funkcjonariusze straży miejskiej i policji oraz rodzice.

Uczestniczyły w nich 63 osoby. W ramach zadania przeprowadziliśmy także akcję propagandową w szkołach – zawiesiliśmy plakaty i rozdaliśmy specjalnie przygotowane broszury.

Szkolenie zostało przeprowadzone dzięki dotacji Urzędu Miasta Bydgoszczy.