Radio Uniwersytet

W 2008 r. Fundacja wsparła funkcjonowanie studenckiego Radia Uniwersytet.

Dziennikarze rozgłośni pod egidą Fundacji UKW realizowali program „Studenci Radia Uniwersytet dla miasta Bydgoszczy”. Kilkumiesięczny projekt polegał na szkoleniu nowych reporterów rozgłośni, które zakończyło się realizacją cyklu reportaży radiowych wyemitowanych następnie na antenie Radia Uniwersytet. W szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt osób – kandydatów na reporterów. Większość z nich zakończyła uczestnictwo w szkoleniu realizacją materiału wyemitowanego na antenie rozgłośni.

Program został wsparty grantem przyznanym przez Urząd Miasta Bydgoszczy.