Technologie Informacyjne

Kurs komputerowy ECDL Start realizowany jest w ramach projektu „Technologie informacyjne szansą na rozwój zawodowy mieszkańców wsi” WND-POKL.8.01.01-04-305/09.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne ponieważ projekt „Technologie informacyjne…” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest dostarczenie umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych na poziomie europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL Start, podniesienie komunikatywności uczestników szkolenia oraz wzmocnienie ich motywacji oraz wiary we własne siły.

Szkolenie organizuje Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (www.fundacja.ukw.edu.pl) – organizacja pożytku publicznego, non-profit. Od 1 stycznia 2010 realizuje projekt szkoleniowy, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII – Regionalne Kadry Gospodarki.