Centrum Pomocy Psychologicznej, Seksuologicznej i Szkoleń Specjalistycznych GAUDIUM VITE

Podstawowe funkcje i oferty Centrum:

  • Praktyka psychologiczna: świadczenie usług psychologicznych (konsultacyjno-diagnostycznych i terapeutycznych) dla klientów indywidualnych i zbiorowych;
  • Szkolenia: przygotowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych w zakresie Psychologii Klinicznej i Stosowanej oraz organizowanie praktyk i staży dla studentów i specjalistów z różnych dziedzin;
  • Ekspertyzy i orzecznictwo: recenzowanie programów, projektów i materiałów psychoprofilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla potrzeb instytucji rządowych i pozarządowych;
  • Działalność wydawnicza: opracowanie, wydrukowanie i promowanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych dla potrzeb szkoleń i kursów;

Dodatkowo zakres działalności Centrum obejmuje współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą w celu opracowania projektów badawczych, konkursów i pozyskiwania grantów oraz uczestnictwa w ich realizacji.

Zapraszamy na stronę centrum www.gaudium-vitae.pl