Wsparcie na rzecz Uniwersytetu

Fundacja UKW od czterech lat wspiera rozwój Uniwersytetu i aktywność środowiska akademickiego. Wartość pomocy udzielonej przez te lata zbliża się już do kwoty miliona złotych.

 1. Urządzenia udostępnione UKW do użytkowania:
  • Platforma e-learningowa. Urządzenia, programy, wartość pracy przy uruchamianiu platformy i koszt szkoleń – wartość ok. 650 tys. zł
  • Wyposażenie sali 108 w budynku Copernicanum. Zestaw CISCO CCNA BUNDLE, 16 komputerów, projektor, programy informatyczne, konfiguracja urządzeń – ok. 90 tys. zł
 2. Urządzenia przekazane UKW:
  • dwa serwery IBM dla Biblioteki Głównej – 1,2 tys. zł
  • komputer dla Biblioteki Instytutu Psychologii – 2,4 tys. zł
  • zmywarkę dla Instytutu Psychologii – 1 tys. zł
  • urządzenia reporterskie dla Radia Uniwersytet – 5 tys. zł
 3. Wsparcie konferencji, sympozjów, szkoleń, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez przedstawicieli społeczności akademickiej oraz dofinansowanie działalności wydawniczej, w tym m.in.:
  • Międzynarodowa konferencja naukowa historyków “Bydgoszcz – miasto wielu kultur i narodowości” 2008
  • Konferencja “Komunikacja społeczna w edukacji” 2009
  • Prowadzenie portalu psychologicznego www.psycho-help.pl
  • Szkolenia pedagogów z woj. kujawsko-pomorskiego “Promocja zdrowia psychicznego wśród uczniów szkół gimnazjalnych” 2008, 2009
  • Szkolenie bydgoskich pedagogów “Zdrowa i bezpieczna młodzież w internecie” 2009, 2010
  • Dni Psychologa 2008, 2009, 2010
  • Dni Kultury Arabskiej 2007, 2008
  • sfinansowanie lub dofinansowanie publikacji m.in. “Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych”, „Złożoność świata – lęki i nadzieje człowieka” 2009

   Zaangażowanie finansowe Fundacji w działalność tego typu osiąga już kwotę 160 tys. zł

 4. W 2011 r. Fundacja zdobyła dotację dla Biblioteki Uniwersyteckiej na projekty: “Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej” oraz “Organizowanie wystaw oraz cyklicznych spotkań poświęconych sztuce w Bibliotece UKW”. Wysokość dotacji – ok. 25 tys. zł, wkład własny w projekty – ok. 7 tys. zł.

W sumie w latach 2008/2011 wartość wsparcia Fundacji na rzecz Uniwersytetu i środowiska akademickiego osiągnęła kwotę 900 tys. zł